#Ludzie

Tychy to ty, bo w mieście najważniejsi są ludzie i ich potrzeby, a między innymi:
Dla Wszystkich Mieszkańców
01/Wprowadzenie tyskiej karty mieszkańca

Wprowadzenie tyskiej karty mieszkańca z ulgami u partnerów programu

02/Powrót uczelni wyższej do naszego miasta

Powrót uczelni wyższej do naszego miasta

03/Aktywizacja społeczności oraz wolontariatu

Aktywizacja społeczności oraz wolontariatu m.in. poprzez rozwój Tyskiego Centrum Wolontariatu oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej

04/Ułatwienie działań obywatelskich

Ułatwienie działań obywatelskich poprzez zwiększenie nakładów na Budżet Obywatelski

05/Wykorzystanie ułatwień technologicznych

Wykorzystanie ułatwień technologicznych oferowanych przez państwo, zwiększenie katalogu usług możliwych do załatwienia bez wychodzenia z domu.

Dla młodych i dla rodzin
01/Stworzenie warunków do budowy nowych mieszkań

Stworzenie warunków do budowy nowych mieszkań

02/Inwestowanie w żłobki i przedszkola

Inwestowanie w żłobki i przedszkola oraz budowa nowego żłobka z programu „Maluch Plus”

03/Dopłaty do miejsc w żłobkach prywatnych

Dopłaty do miejsc w żłobkach prywatnych

04/Rozwijanie działalności Punktu Wczesnej Interwencji

Rozwijanie działalności Punktu Wczesnej Interwencji, miejsca pomocy dla rodziców dzieci zagrożonych zaburzeniami i dzieci z diagnozą

Dla osób o specjalnych potrzebach
01/Dostosowanie wybranych obszarów przestrzeni miejskiej

Dostosowanie wybranych obszarów przestrzeni miejskiej do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami

02/Rozwinięcie programów pomocowych i interwencyjnych

Rozwinięcie programów pomocowych i interwencyjnych, skierowanych do osób neuroróżnorodnością, szczególnie ze spektrum autyzmu ADHD, zaburzeniami lękowymi

03/Nowe miejsca do spotkań integracyjnych

Nowe miejsca do spotkań integracyjnych, w tym tworzenie nowych klubów seniora i rozwijanie placówek już istniejących

04/Organizacja wsparcia dla seniorów

Organizacja wsparcia dla seniorów poprzez projekt „Srebrna Linia”, „Koperta Życia”, nowy program „Złota rączka”

#Inwestycje

Tychy to ty, bo miasto prowadzi inwestycje dla Ciebie. Najważniejsze plany inwestycyjne to:
Bezpieczeństwo i zdrowie
01/Przegląd i rewitalizacja tyskich schronów

Przegląd i rewitalizacja tyskich schronów

02/Inwestycja w szpital Megrez

Inwestycja w szpital Megrez, w tym oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu

03/Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla śmigłowca

Ekologia
01/Zapewnienie samowystarczalości energetycznej

Zapewnienie samowystarczalności energetycznej, wykorzystanie miejskiej energii odnawialnej na potrzeby miasta, umożliwienie sprzedaży energii na rynku

02/Budowa Tyskiego Hubu Zielonej Gospodarki

Budowa Tyskiego Hubu Zielonej Gospodarki – inkubatora przedsiębiorczości dla młodych przedsiębiorców, start-upów, instytucji i osób zaangażowanych w działania klimatyczne

03/Termomodernizacja budynków mieszkalnych i placówek edukacyjnych

Termomodernizacja budynków mieszkalnych i placówek edukacyjnych, w tym szkół, przedszkoli, instytucji edukacyjno-kulturalnych

Rekreacja
01/Budowa basenu odkrytego

Budowa basenu odkrytego

02/Budowa lodowiska przy Parku Wodnym

Budowa lodowiska przy Parku Wodnym

03/Zakończenie inwestycji: przystań sportów wodnych

Zakończenie inwestycji: przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocany i wodny plac zabaw w Parku Jaworek

04/Budowa ścieżek rowerowych do Bierunia i Kobióra

Budowa ścieżek rowerowych do Bierunia i Kobióra

#Rozwój

Tychy to ty, bo miasto prowadzi ciągły rozwój dla Ciebie, dla nas wszystkich. Moja wizja rozwoju miasta:
Dobre miejsce dla kultury i sportu
01/Remonty instytucji kultury

Remonty instytucji kultury, w tym dokończenie remontu Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu

02/Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych

Wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych

03/Modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych

Modernizacja ogólnodostępnych obiektów sportowych

04/Inwestowanie w infrastrukturę sportową w szkołach

Inwestowanie w infrastrukturę sportową w szkołach, w tym budowa boisk przy szkołach

Nowe centrum
01/Zaprojektowanie miejsca integrującego mieszkańców

Zaprojektowanie miejsca integrującego mieszkańców, zarówno społecznie, jak i kulturalne

02/Zadbanie o zieleń, miejsca rekreacji, wypoczynku i usług

Zadbanie o zieleń, miejsca rekreacji, wypoczynku, i usług

03/Zapewnienie wygodnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

Zapewnienie wygodnej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, z łatwym dojazdem komunikacją miejską i kolejową

Nowoczesna komunikacja i infrastruktura
01/Zakup taboru autobusowego i trolejbusowego

Zakup taboru autobusowego i trolejbusowego zasilanego energią wyprodukowaną w mieście

02/Prace przy modernizacji i remontach tyskich dróg

Prace przy modernizacji i remontach tyskich dróg, ścieżek rowerowych i chodników

03/Wspólne inwestycje z PKP przy:

Wspólne inwestycje z PKP przy:

* przebudowie przejścia podziemnego i peronów przy stacji Tychy

* rewitalizacji linii kolejowej Tychy-Oświęcim, umożliwiające komunikację międzyregionalną, w tym docelowo do Oświęcimia czy Krakowa

Tychy to Ty

Moje hasło powstało z przekonania, że w mieście najważniejsi są ludzie. Ich potrzeby bywają bardzo różne. Chcę zacząć od tych, które mieszkańcy uważają za najważniejsze.

POPARCIE PREMIERA

Aktualności

Najnowsze informacje

93 miliony złotych na Odnawialne Źródła Energii dla Tychów

Skuteczni w działaniu – kolejny duży projekt unijny dla mieszkańców Miasta Tychy.

Wybuch gazu przy ul. Darwina

Nie tak powinien wyglądać drugi dzień świąt. O godzinie 9:24 tyscy strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku przy ulicy Darwina w Tychach.

Nowa siedziba Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach

Nową siedzibę ma Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach. Od kwietnia przyjmować będzie pacjentów przy ulicy Edukacji 102.

Obserwuj mnie:

Skontaktuj się ze mną